Souhlas se zpracováním osobních údajů / GDPR

Souhlasím, aby společnost H + M Zlín a.s., K Farmě 495, 76314 Zlín, IČO 18824927 (dále jen „Správce“), zpracovával mé osobní údaje pro účely realitní činnosti, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 „GDPR“, a to maximálně na období 9 měsíců nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním mých osobních údajů, zejména

  • na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, nebo omezení zpracování;
  • vznést námitku proti zpracování;
  • na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • s mými údaji jsou prováděny následující úkony: uložení do databáze; oslovování v souladu s mou poptávkou/nabídkou; úpravy v případě, že své údaje doplním nebo se dožádám úprav; vyhledávání; třídění; likvidace po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

Souhlasím, že správce je oprávněn předat mé údaje svým spolupracujícím realitním makléřům, jejichž seznam je uveden na webových stránkách správce www.rezidence-nemanice.cz a www.ham-zlin.cz.

V případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů obrátit na pracovníka společnosti H + M Zlín a.s., na emailovou adresu obchod@ham-zlin.cz nebo na telefonní číslo +420 577 914 306.